Slider-1.2
Slider-4.1_aa43b9ae7606b53e8fab4bee93ecfce2
Slider-5.1_8472d03d88f9f12985a88125d429c621

Wie wij zijn?

IT-Councelor is een onafhankelijke specialist in het realiseren van rendement op IT. Onze ervaren managers realiseren met passende investeringen en korte doorlooptijden concrete resultaten waar het gaat om inrichten, optimaliseren en innoveren van IT-omgevingen.

Wat doen wij?

IT-Councelor levert geen technologie of applicaties, maar IT-diensten die ervoor zorgen dat onze klanten de mogelijkheden van IT optimaal kunnen benutten. Ook u kunt bij ons terecht voor IT-management, IT-training en IT-coaching.

Hoe werken wij?

De aanpak van IT-Councelor is gebaseerd op een eenvoudig principe: de combinatie van ervaren managers en eenvoudige methodieken die passen binnen de context van een organisatie, met de mens als centraal uitgangspunt. Want het zijn uiteindelijk de mensen die bepalend zijn voor het succes van IT.

DE UITDAGINGEN

De IT-professional…

 

...besteedt veel tijd aan het ad hoc blussen van brandjes en komt niet toe aan innovatie

...vindt het een uitdaging om de verwachtingen van gebruikers goed te managen

...heeft een lastige taak omdat IT-verantwoordelijkheden niet goed zijn belegd en concrete afspraken om de kwaliteit van IT te meten niet zijn gemaakt

De Business professional…

 

...heeft weinig kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden van IT en wil hier ook liever niets mee te maken hebben. IT moet het gewoon doen!

...heeft andere belangen, uitgangspunten en doelstellingen dan de IT-afdeling en spreekt een andere taal

...wil technologie inzetten voor het realiseren van snelle, flexibele innovatie, maar is afhankelijk van de IT-afdeling die wordt aangestuurd vanuit het perspectief van beheer

De Financial professional…

 

...heeft behoefte aan controleerbare processen, waaraan het veelal ontbreekt op de IT-afdeling

...wordt vaak geconfronteerd met onbeheersbare IT-budgetten

...is afhankelijk van IT voor het leveren van de juiste bedrijfsinformatie

De Executive…

 

...realiseert zich steeds meer dat IT niet slechts noodzakelijk kwaad is, maar juist een strategische productiefactor

...kan niet controleren of de organisatie rendement op IT-investeringen realiseert en of de investeringen die men doet, de juiste zijn

...heeft onvoldoende inzicht in planning, voortgang en resultaten van de IT-afdeling